PATRONS

Prof. P.N. Tandon

Dr. A K Banerji Image 2021

Prof. A K Banerji

Org.
Chairman

Prof S. S. Kale

Prof. S. S. Kale

Org.
Secretrary

Prof. D G

Prof. Deepak Gupta

Org. Co. Secretary

Dr Pankaj

Dr. Pankaj Kumar Singh

Org. Co. Secretary

Dr. KP pic

Dr. Kokulla Praneeth

Treasurer
.

Dr Shweta Kedia

Dr. Shweta Kedia

Org. Committee

Prof. P S Chandra

Prof Ashish Suri

Prof. Manmohan Singh

Prof. Rajinder Kumar

Prof. Deepak Agrawal

Dr. Vivek Tandon

Dr. Sachin Borkar

Dr. G D Satyarthee

Dr. Shashwat Mishra

Dr. Rajeev Sharma

Dr. Amandeep Jagdevan

Dr. Amol Raheja

Dr. Dattaraj Sawarkar

Dr. Hitesh Kumar

Dr. Kanwaljeet Garg

Dr. Manoj Pathak

Dr. Rajesh Meena

Dr. Ramesh Dodamani

Dr. Satish Verma

Dr. Shantanu Bora